Địa chỉ

1.

145 Nơ Trang Long - Phường 11 - Quận Bình Thạnh - Việt Nam